Söka
Favoritlista
Region
Region (se)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Integritetspolicy

Hauff-Technik GmbH & Co. KG, företrätt av vd:n och utbildade ingenjören dr Michael Seibold, Robert-Bosch-Straße 9, 89568 Hermaringen (Hauff-Technik), tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. För oss är det en självklarhet att följa gällande lagar såsom den tyska dataskyddslagen Bundesdatenschutzgesetz och den tyska telemedialagen Telemediengesetz samt EU:s dataskyddsförordning.Nedan finns en kort beskrivning av hur vi skyddar dina uppgifter och vad det innebär för dig när du lämnar ut personuppgifter åt oss.

1. Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses information som kan användas för att fastställa din identitet, t.ex. namn, adress, e-postadress, IP-adress och telefonnummer. Information om vilken webbläsare en server använder under ett besök på vår webbplats omfattas inte av definitionen.

2. Samlar Hauff-Technik in personuppgifter?

Hauff-Technik samlar in de personuppgifter som krävs, enbart för de ändamål som du lämnar ditt samtycke till.

Vi ber om dina personuppgifter när du ställer frågor om våra produkter eller vill ta emot erbjudanden, Vi behöver åtminstone din e-postadress. Ytterligare information krävs om du beställer produkter online och vi levererar sådana produkter eller tillhandahåller dem för nedladdning. Du kan dock besöka alla delar av webbplatsen utan att lämna ut några personuppgifter. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev får du information och erbjudanden om våra och våra samarbetspartners produkter. Vi lämnar inte ut din adress till utomstående. Det som besökarna öppnar och klickar på registreras delvis. Dessa uppgifter lagras fysiskt avskilt från personuppgifter. I övrigt hänvisar vi till dina rättigheter i enlighet med punkt 8 och efterföljande punkter.

De uppgifter som du uppger använder vi uteslutande för att bearbeta din beställning och för att informera dig om liknande erbjudanden i framtiden, även per e-post. Vi vidarebefordrar inte uppgifter till obehörig tredje part.

3. Vad händer med personuppgifter som sparas?

Vi vidarebefodrar enbart sparade e-postadresser till tredje part på uppmaning av polismyndighet eller allmän åklagare eller om ett skriftligt eller elektroniskt medgivande föreligger. Övriga personuppgifter som du lämnar till oss i samband med beställning av produkter, förfrågningar eller elektronisk hämtning av material sparas av oss på skyddade datorer inom Tyskland. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för önskade ändamål, som meddelats oss i förväg.

Alla anställda på Hauff-Technik är skyldiga att hålla uppgifter förtroliga i enlighet med artikel 5 i Bundesdatenschutzgesetz och artikel 29 i EU:s dataskyddsförordning. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med artikel 9 i Bundesdatenschutzgesetz och artikel 5.1 f i EU:s dataskyddsförordning för att skydda dina uppgifter, och ser även till att våra partner vidtar liknande dataskyddsåtgärder. Om du kommer vidare till andra sidor via länkar på vår webbplats har vi dock ingen kontroll över hur dina uppgifter används. Vi arbetar dock för att alla våra samarbetspartner ska upprätthålla samma nivå på sitt dataskydd som vi, och vidtar de åtgärder som krävs (tekniska och organisatoriska).

4. Vad är cookies?

Vi använder cookies för att optimera Hauff-Techniks webbplats. Cookies är små textfiler som kan placeras på hårddisken på den dator som används för att besöka en viss webbplats. De gör det möjligt att göra personliga inställningar på webbplatsen. Cookies används även av oss för att analysera användningen av webbplatserna i anonymiserad eller pseudonymiserad form. Dessa data kan emellanåt fyllas i med ytterligare demografiska data (te.x. ålder och kön) i onlineundersökningar. Du får information om detta separat i onlineundersökningen. Det går även att ta del av vårt utbud utan cookies, men samtliga funktioner går då inte att använda. De flesta webbläsare är inställda på att godkänna cookies automatiskt. Du kan dock inaktivera sparandet av cookies, eller också kan du ställa in webbläsaren så att du underrättas när cookies skickas. Cookies är inga program, så de kan inte göra någon skada. Du kan ta bort cookies automatiskt genom att klicka på Avsluta prenumerationen eller förhindra att cookies sparas genom att använda alternativet för att blockera cookies i webbläsarinställningarna. Det här kan leda till begränsningar av vissa funktioner när du besöker webbplatsen. Cookies som är nödvändiga för elektronisk kommunikation eller för tillhandahållande av vissa funktioner åt användarna (t.ex. varukorgsfunktion) sparas i enlighet med artikel 6.1 f i EU:s dataskyddsförordning. Hauff-Technik GmbH & Co. KG har ett motiverat intresse i att spara cookies i syfte att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfritt och optimalt sätt. Om andra cookies sparas (t.ex. cookies för analys av dina surfvanor) behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

5. Användning av Matomo och samarbete med entreprenörer

På denna webbplats används webbanalystjänsten Matomo.

Matomo använder cookies som sparas på din dators hårddisk. Varje gång du besöker vår webbplats får Matomo åtkomst till dessa cookies för att kunna analysera hur din dator använder vår webbplats. Med denna typ av cookies registreras i synnerhet den sida som din webbläsare öppnar och de sidor som öppnats dessförinnan. På så sätt skapas profiler över din dators användning av vår webbplats. I detta sammanhang samlas även din dators IP-adress in. Adressen anonymiseras dock i enlighet med tyska dataskyddslagar. Matomo-programmet arbetar på våra egna servrar i Tyskland så att Hauff-Technik GmbH & Co. KG har full kontroll över användardata.

Cookies utvärderas för att vi ska kunna analysera varifrån besökarna på vår webbplats kommer och vad de gör på webbplatsen. Vi använder dessa analyser i reklam- och marknadsföringssyfte och för att kunna förbättra våra tjänster. Uppgifterna lagras och behandlas av Matomo i uppdrag av oss. Matomo har förpliktat sig att – utom vid tekniska nödsituationer – lagra och behandla uppgifterna endast på servrar inom EU. Du kan hindra Matomo från att skapa och analysera användarprofiler genom att inte tillåta att cookies sparas på det sätt som beskrivs ovan.

Matomo placerar sedan en särskild inaktiveringscookie på din dator. Denna cookie innehåller inga värden som kan användas för att skapa en användningsprofil, utan gör enbart att Matomo kan identifiera inaktiveringskommandot och förhindra datalagring på Matomo servrar i syfte att profilera sådana data. Du kan även helt enkelt välja att cookies inte ska sparas på hårddisken på det sätt som beskrivs ovan.

Observera att vi samarbetar med företaget Rexx-Systems. Mer information hittar du under följande länk: https://www.rexx-systems.com/datenschutz.php

När du skickar jobbansökningshandlingar som innehåller personuppgifter till oss via vår karriärssida, ser vi till att detta sker på ett säkert sätt och att dina uppgifter endast hamnar hos behöriga personer.

Vi använder dina personuppgifter endast inom ramen för jobbansökan och vidarebefordrar dem aldrig till obehörig tredje part för marknadsföring eller andra ändamål.

Dina personuppgifter lagras dessutom endast för jobbansökningsprocessen, såvida vi inte enligt lag är skyldiga att lagra dem eller du ger oss tillstånd att lagra dem för andra ändamål, t.ex. för att kunna erbjuda dig lediga jobb i framtiden.

Rättsgrund för behandlingen av uppgifterna är såväl ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i kombination med artikel 4.11 i GDPR som artikel 6.1 b i GDPR.

Du har självfallet de rättigheter som anges i punkt 8 och 9 i denna integritetspolicy samt rätt till tillgång enligt artikel 15 i GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR samt rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR, med de begränsningar som specificeras i paragraferna 34 och 35 i BDSG.

6. Ansvar

Hauff-Technik tar inget ansvar för innehåll och erbjudanden på tredje parts webbplatser. Vi kommer dock att söka säkerställa att vår samarbetspartner följer dataskyddsriktlinjer som är jämförbara med de riktlinjer som vi följer själva.

Hauff-Technik tar inget ansvar för innehåll som är tillgängligt via externa länkar.

7. Loggfiler

Vid varje anrop sparas åtkomstdata i en loggfil, som kallas för serverloggen. Den datapost som sparas innehåller följande uppgifter:

  • Din IP-adress (som kan användas för unik identifiering av din dator)
  • Fjärrvärden (namn och IP-adress till den dator som begär sidan)
  • Klockslag, status, överförd datamängd och den webbplats som du besökte innan du kom till den begärda sidan (hänvisande sida)
  • Produkt- och versionsinformationen för den webbläsare som används (user-agent)

8. Rätt till invändning/Radering

Du kan när som helst invända mot fortsatt användning av dina personuppgifter. För att utnyttja din rätt att invända måste du uppge ett giltigt bevis på att du är ägare till filen. För att utnyttja rätten att invända räcker det med att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: datenschutz@wieseundwiese.de. Därefter hanterar vi invändningsärendet så snart som möjligt. I det här fallet registrerar vi dina personuppgifter i vår ”webbspärrfil” för att säkerställa att ingen marknadsföring riktas till dig i framtiden. Om det finns ett uttryckligt önskemål om att uppgifter ska tas bort, kan detta också efterkommas, men det går då inte att säkerställa att ingen reklam skickas till dig när nya adresslistor används.

9. Rätt att ta del av information

Enligt § 34, Art. 15, 12 EU-DSGVO i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) har du rätt att få åtkomst till din information. Hauff-Technik kommer enbart att neka utlämning av information om ursprunget bakom och mottagarna av data så länge intresset av att skydda affärshemligheter äger företräde framför ditt intresse att ta del av informationen.

Du kan när som helst begära ut information om de uppgifter som finns sparade om dig utan kostnad. Information ges då genast i enlighet med gällande dataskyddsrättsliga föreskrifter och innehåller de uppgifter som sparats om dig, även om informationen gäller ursprunget för dessa uppgifter, den mottagare eller de kategorier av mottagare till vilka uppgifterna vidarebefordras och syftet för lagringen.

Informationen tillhandahålls av den dataskyddsansvariga som utsetts av Hauff-Technik:
RA Markus Wiese, Donnersbergstraße 9, 80634 München
Tel.: +49 89/391019, FAX: +49 89/393998

Vid frågor som rör databehandling, eller om du vill använda dig av din rätt att invända mot lagring av eller korrigera/ta bort eller blockera användningen av dina uppgifter, kan du skicka ett e-postmeddelande till följande adress: datenschutz@wieseundwiese.de. Vi förbehåller oss rätten att tillhandahålla information och svara på frågor på elektronisk väg.

Om du har fler frågor som rör dataskydd är du välkommen att kontakta oss. datenschutz@wieseundwiese.de. Vi förbehåller oss rätten att förändra denna integritetspolicy i enlighet med de lagstadgade krav som är giltiga från tid till annan.