Suchen
Region (se)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Förbindelsetratt

AT110

Förbindelsetratt med inbyggd trattskyddsinsats för betonggjutning i basplattan för optimal tätning för KG-röret. För utjämning av en fyllning (efter gjutningen) mellan avloppsrör och golvbrunn i alla riktningar.

ETGAR entreprenörspaket

för byggnader utan källare

HAB ETGAR BHP

För fördelning av ström- och kommunikationsledningar från byggnaden till tomten.

KG-FIX

den Hauff-väggtätningen med krage

KGF

Fläns för vattenbarriär för tryckvattentät integrering av avloppsrör i golvplattor.

Multigenomföring entreprenörspaket

för byggnader utan källare

MSH Basic FUBO BHPxm

För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas).

Väggtätning för jordning

för runda och platta ledare

HMK

Wassersperrflansch zum druckdichten Einbinden von Erdungsleitern in Bodenplatten oder Betonwände.

Foliemanschett

för genomföringar genom bottenplattan

HFM 1x...

Hauff-foliemanschett för säker anslutning av genomföringar genom bottenplattan till en

ångspärrsfolie, radonfolie eller andra vådformade tätningar på bottenplattan.

BD-Fix med foliefläns

Genomföring i golvplattan

BDFF

För anslutning av KG-/HT-rören. Gas- och vattentät anslutning med golvplattan tack vare en integrerad vattentätande fläns. Med foliefläns för anslutning till ett bitumenskikt resp. svetsbana eller ångspärr.

Learn more

Multiförgrenade husinföringar

Våra universella modulbaserade multinföringar för byggnader MSH PolySafe, MSH Basic och MSH-FW Basic för fjärrvärme förenar många fördelar i ett: ett dike, en kärnborrning, en husinföring, men fyra sektioner. Den möjliggör förutom en kompakt och säker införing av försörjningsledningar i synnerhet konstruktion av ett tomrörssystem från byggnadens insida ut till gatan. Därigenom blir framtida förläggningar i efterhand, exempelvis för multimedia-/kommunikationstillämpningar eller vid andra ledningsbundna energibärare, möjligt utan att ytterligare anläggningsarbeten krävs.

För maximal installationssäkerhet finns förutom vår patenterade momentindikering även en inbyggd täthetskontroll. Den används för att kontrollera tätheten till byggnaden efter monteringen med en enkel testprocedur. Våra multigenomföringar för byggnader är enkla att använda, och sparar både tid och plats.

Multiförgrenade husinföringar