Menü öffnen
Suchen
Region (se)
Produkter
Företag
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

STÄLLVERK HAMBURG-NORD

STÄLLVERK HAMBURG-NORD

VATTENTÄTA KABELGENOMFÖRINGAR I SLUTNA SYSTEM

VATTENTÄTA KABELGENOMFÖRINGAR I SLUTNA SYSTEM
STÄLLVERK HAMBURG-NORD 

Projektspecifikationer

Vattentäta kabelgenomföringar i sluta system

Montering, utläggning och anslutning:Insatsramar HSI 90/150 och System för kabelgenomföring KES-M 90/150
I fyra byggfaser byggs ställverket Hamburg-Nord ut och moderniseras fram till slutet av 2017. Utbyggnaden genomförs mot bakgrund av omfattande utvidgningsarbeten för att förstärka nätet på grund av den ökande användningen av förnybara energislag. Byggherre för ställverket är företaget 50 Hertz Transmission GmbH med säte i Berlin. Till de planerade byggarbetena hör rivning av äldre kon-struktioner samt uppförande av 13 manöverpaneler, sex transformatoranläggningar, sju relästationer samt en driftsbyggnad. För det här projektet användes kabelgenomföringar och de flexibla genomföringssystemen HSI 150/KES-M 150, HSI 90/KES-M 90 samt genom-gående jordanslutningar från Hauff-Technik.