Menü öffnen
Suchen
Region (se)
Produkter
Företag
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

GLASFIBERGENOMFÖRING I HUS GFH 30

INSTALLERA BREDBANDSNÄT OCH FÅ GIGABIT SOM STANDARD

GLASFIBERGENOMFÖRING I HUS GFH 30
MIS 100
INSTALLERA BREDBANDSNÄT OCH FÅ GIGABIT SOM STANDARD
GLASFIBERGENOMFÖRING I HUS GFH 30 

Projektspecifikationer

Installera bredbandsnät och få gigabit som standard

Inom en snar framtid kan det bli dyrt att förse delar av regionerna som har dålig täckning med snabbt och stabilt internet. Med den här investeringen får du en grundläggande infrastruktur som idag är helt nödvändig.Vid utbyggnaden används den bästa tekniken som finns att tillgå, den så kallade FTTH-metoden (Fibre To The Home). Med den leds glasfiberkabeln in i byggnaden. Samtidigt är det inte bara möjligt att komma upp i gigabithastighet (1000 Mbit), utan till och med upp till 100 Gbit utan problem. Med det här serviceerbjudandet får kunderna bästa möjliga bredbandsnät enligt dagens tekniska standard.

Professionell tätning

Genomföringen tätas fackmannamässigt med en borrning på 30 mm som görs på plats med 2-komponentsharts på ytterväggen. 

Tät anslutning

Luft kan strömma genom den instuckna vita påfyllningsslangen. Tätningslisten av butylgummi säkerställer en tät anslutning mellan väggyta/byggnadstätning och fläns. 

Kompenserad ojämnhet i väggen

Ojämnheter i väggen jämnas ut med utskjutande 2-komponentsharts och blir gas- och vattentäta. 

Speedpipe införs

Speedpipe på 7–10 mm förs in i GFH 30 på ett fackmannamässigt sätt. 
LÖSNINGAR FRÅN HAUFF-TECHNIK
Specifikationer 
Korrekt tätning av byggnader enligt DIN 18533 
Krav 
Gas- och vattentät genomföring i byggnad
Borrning utförd för hand 
Produkter som används 
GFH 30/ 2 x 7-10
Verwendete Produkte