Suchen
Region (se)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Nybyggnation av anlägging med friluftskopplingsutrustning i kraftverket Dresden Reick

Kabelgenomföringar med HSI150, HEA, ZVR och HSD

Nybyggnation av anlägging med friluftskopplingsutrustning i kraftverket Dresden Reick
Dresden-Reick
Den Dresdenhemmahörande leverantören DEWAG Netz GmbH är byggherre för det nya kraftverket. Uppdraget med kraftverket gick ut på att uppföra en ny anläggning och en friluftskopplingsutrustning på 110 kV med fundament för transformatorer. Efter planeringen anlitades byggföretaget TS-Bau från Glaubitz av ingenjörsbyrån Böhme & Partner från Dresden. Materialet som användes var kabelgenomföringar HSI150 K2 jordanslutningar och ringtätningar. 
Anläggningen har cementerats i flera segment. 
Kabelgenomföringarna har även arbetats in i armeringen och fixerats i formsättningen via de avsedda spikhålen. 
Förutom kabelgenomföringar fanns det även jordningsgenomföringar med möjlighet att ansluta till armeringen för utförandet. 
Olika ingångssituationer har implementerats med olika stora paketvarianter HSI150. 
HSI150 med arrangemang som paket är den optimala lösningen för kabelingången. På det sättet kan man implementera hög installationstäthet med minsta möjliga behov av utrymme. 
När källaren på plats hade cementerats uppfördes sedan anläggningen i form av färdiga betongväggar. 
Lösningar från Hauff-Technik
Specifikationer 
Trycktäta kabelgenomföringar för anslutning av systemlock för kablar och rör
Krav
Gas- och vattentäta byggnadsgenomföringar
Produkter som används
HSI150-K2/300 
HEA 
ZVR 
HSD
Verwendete Produkte

Dubbel insatsram

för betonggjutning

HSI150 K2/X
För dubbelsidig gas- och vattentät anslutning av systemtätningar för kablar och kabelskyddsrör och maximal …

Jordningsgenomföring

HEA
För formsättningsnära installation i vattentät betong. Via den dubbelsidiga gängan i ledarkärnan kan …

Väggenomföring i kompositmaterial

med specialbeläggning

ZVR
För installation i tätskikt av vattentät betong. Beläggningen sammanbinds jämnt mot betongen.