Söka
Favoritlista
Region
Region (se)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Nybyggnation av kraftverket i Meissen

Kabelgenomföringar med HSI150, HEA, ZVR och HRD

Nybyggnation av kraftverket i Meissen
Meissen
Leverantören Energie Sachsen Ost AG Dresden i Dresden är byggherre för det här kraftverket. Uppdraget med nybyggnationen av kraftverket bestod av att förbinda kabelgenomföringar HSI150 och jordanslutningar från den nya anläggningen till det befintliga kraftverket. Efter planeringen anlitades byggföretaget TS-Bau från Glaubitz av ingenjörsbyrån Szillat från Radebeul. Materialet som användes var kabelgenomföringar HS150 jordanslutningar och ringtätningar.
Kabelgenomföringar har installerats i olika paket på olika sidor om anläggningen. Genom att använda paket uppnår man hög beläggningstäthet vid anslutning av t.ex. kabelskyddsrör. 
Kabelgenomföringarna arbetades in i armeringen och fixerades via de avsedda spikhålen i formsättningen. 
Alla genomföringar är som standard spärrade med hjälp av den trycktäta kåpan HSI150 DT och förhindrar eventuellt inträngande vatten. Kåpan sitter under skyddsfoliet. 
För jordningen och potentialutjämningen används flera jordningsgenomföringar och jordklämmor. Dessa integreras och fixeras i armeringen. Jordklämmorna ansluts redan till potentialutjämningsledaren före formsättningen. 
Utanför byggnaden installeras i viss mån även kabeldragnings- och kontrollschakt i området kring kabelgenomföringarna. På detta sätt underlättas arbetet med att installera fler kablar för kabelgenomföringarna vid ett senare tillfälle. 
Hela kabelkällaren har cementerats i WU-betongkvalitet. 
Lösningar från Hauff-Technik
Specifikationer 
Trycktäta kabelgenomföringar för anslutning av systemlock för kablar och rör
Krav
Gas- och vattentäta byggnadsgenomföringar
Produkter som används
HSI150-K2/300 HEA ZVR HSD
Verwendete Produkte

Dubbel insatsram

för ingjutning i betong

HSI150 K2/X
För dubbelsidig gas- och vattentät anslutning av systemtätningar för kablar och kabelskyddsrör och maximal …

Jordningsgenomföring

HEA
För formsättningsnära installation i vattentät betong. Via den dubbelsidiga gängan i ledarkärna kan …

Väggenomföring i kompositmaterial

med specialbeläggning

ZVR
För installation i tätskikt av vattentät betong. Beläggningen sammanbinds jämnt mot betongen.