Menü öffnen
Suchen
Region (se)
Produkter
Företag
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

NYBYGGNATION AV EN KOMPRESSORSTATION I WERTINGEN

Kompressorstation, Wertingen

NYBYGGNATION AV EN KOMPRESSORSTATION I WERTINGEN
Wertingen
NYBYGGNATION AV EN KOMPRESSORSTATION I WERTINGEN
KOMPRESSORSTATION, WERTINGEN 

Projektspecifikationer

Korrekt anslutning av vågigt skyddsrörsystem

Knoll GmbH & Co. KG deltar på uppdrag av nätoperatören bayernets GmbH i arbetet med bygg- och anläggningsarbetet med en ny kompressorstation för naturgas i Bayern (Wertingen/Schwaben).

För att även i framtiden kunna möta ökande efterfrågan på naturgas krävdes en ny kompressorstation enligt nätutvecklingsplanen för gas. I anläggningen komprimeras naturgas så att större gasmängder kan ledas bort och den tryckförlust som uppstår i gasledningarna under transporten jämnas ut.

Projektet är gigantiskt. Cirka 107 miljoner euro investeras på en markyta på 4,4 hektar i närheten av en anläggning för tryckreglering och mätning av gas. Knolls andel utgör ca 25 miljoner euro. 

De byggtekniska förutsättningarna kräver, utöver markanläggning och byggnader för ett torrläggnings-/rännsystem, kombinerat med anläggningstekniska kanalysystem samt övriga markförlagda komponenter. 

Byggarbetet började i slutet av september 2017. Gaskompressorn har monterats och det mekaniska färdigställandet samt idrifttagning är planerat för slutet av 2019. 

Byggstart september 2017
Planerat färdigställande 2019 

Montering av tätningsinsats

Montering av tätningsinsats HSI 150 – M168 WR för senare anslutning till vågigt kabelskyddsrör. 

Förmonterade kabelkanaler

Färdigmonterade skyddsrör på HSI 150-tätningspackningar. 

Anslutningen mellan kabelschakten

Anslutningen mellan kabelschakten gjordes med fabriksmonterade HSI 150-tätningspackningar, skyddsrör och våra tätningsinsatser HSI 150 – M168 WR. 

Betonggjutning

Betonggjutning på skyddsrörsanslutning mellan nybyggnation och befintliga byggnader. 
LÖSNINGAR FRÅN HAUFF-TECHNIK
Specifikationer 
Anslutning av olika vågiga skyddsrörsystem mellan kabelschakt och byggnadsdelar. 
Krav 
Gas- och vattentät inmatning av kabelskyddsrör i schakt och byggnader. 
Produkter som används 
1 400 st. enkel insatsram HSI 150 
480 st. enkel insatsram HSI 90 
1 400 st. tätningsinsats HSI 150 – M168 WR 
280 st. tätningsinsats HSI 90 – D1/K75-KS 
640 st. jordningar HEA-A-M12/HEA-P-M12