Suchen
Region (se)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Miljö- och energihantering

Skonsam hantering av resurser

Miljöskyddet är en grundpelare i vår företagsfilosofi. Vi åtar oss att kontinuerligt förbättra miljöskyddet i vårt företag och uppfatta den skonsamma resurshanteringen som en grundpelare i företagets eget ansvarsområde. Med certifieringen enligt DIN EN ISO 14001:2015 föregår vi dessutom med gott exempel när det gäller att skydda miljön på ett hållbart sätt.

 • Energieffektivitet/CO2-besparing
  Redan i samband med att vi utformade företagsbyggnaden planerade vi in och tog hänsyn till energieffektivitet och CO2-besparingar. Vi har implementerat ett fullständigt värme- och kylkoncept utan extern energi som gas eller olja osv. och använder i stället värmeåtervinningssystem. Vid nyanskaffning av produktionssystem kontrolleras i princip om produkterna kan integreras i vårt värme- och kylkoncept. (t.ex. extruderings- och laserskärningsförfarande).

 • Avfall
  Alla typer av avfall bortskaffas eller återvinns enligt industriavfallsförordningen via ett certifierat företag.

 • Hantering av farligt material
  Hanteringen av farligt material samt lagring eller användning av dessa granskas och dokumenteras med jämna mellanrum av vår säkerhetsansvarige enligt registret över farliga ämnen.

 • Användning av råvaror
  Beslut om tillverkningsmetoder och använda material fattas utifrån ekonomiska och miljörelevanta egenskaper. På så sätt lyckas vi spara på resurser eller undvika avfall.

 • Förpackning
  Med tanke på att förpackningen inte bara ska skydda våra produkter, utan även vårt klimat, försöker vi hitta de kortaste transportsträckorna så tidigt som i samband med införskaffningen. Vi anlitar i första hand lokala och nationella leverantörer. Vi har som målsättning att öka andelen återvinningsmaterial i förpackningarna på kontinuerlig basis.

 • REACH-förordning
  Att rätta sig efter förordningen innebär att man utesluter allt från användning av förbjudna substanser till dokumentation om att aktuell lagstiftning efterlevs i EG-säkerhetsdatabladen. Alla våra produkter levereras med hänsyn till REACH-förordningen. Våra leverantörer frågar ofta efter relevanta data.

 • EcoVadis-medalj
  Hållbarhet är en viktig fråga för oss och för våra kunder. För att kunna dela med oss av vårt hållbarhetsarbete till våra partners fyllde vi nyligen i EcoVadis frågeformulär. Hauff-Technik belönades med silvermedaljen, vilket bekräftar vårt engagemang i hållbarhetsfrågor. Trots de goda resultaten kommer vi dock att fortsätta att arbeta med att förbättra vår hållbarhetspraxis.